+36-30-285-1962 info@trackdance.hu

EFop1.3.5-16-2016-00789

2020.08.27.

A pályázatról

„Táncolj velünk! – Idősek és fiatalok együtt a közösségek fejlesztéséért”

A „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” c. pályázati felhívásra benyújtott EFOP1.3.5-15-2016-00789 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője: 24.905.386 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Támogatás mértéke: 100% finanszírozottság

A project befejezése: 2020.04.01.

A Track Dance Moderntánc Egyesületnek a projekt által elérni kívánt célja a területi és társadalmi kiegyenlítődés elősegítése a Bácsbokodon élő fiatalok, családok, idős emberek aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, a generációk közötti együttműködéssel. Eddigi önkéntes és karitatív tevékenységeink folytatása, népszerűsítése, a helyi közösség erősítése, szervezett programjai tárházának bővítése az együttműködés terén. Közvetlen célcsoportunk a Bácsbokodon élő 14-35 éves fiatalok és 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul. Közvetett célcsoportunk a társadalom egésze, a toborzási feladatok ellátásába az egyesület önkéntes tagjait és együttműködő partnereinket is bevonjuk.

A projekt keretében 93 db program, esemény és rendezvény szervezését terveztük. A programok koordinálásába, a projekt végrehajtásába önkénteseket vonunk be, akik számára egy „Együttműködést fejlesztő- felkészítő tréninget” szerveztünk. Ezen kívül „Asszertivitás a generációk között” kommunikációs tréninget és esélyegyenlőségi képzést biztosítunk önkénteseink és az érdeklődők számára. A generációk közötti együttműködés, kapcsolattartás érdekében az ünnepkörhöz kapcsolódóan az egyesület önkéntesei évente 4 összesen 12 alkalommal biztosítanak a Nyugdíjas klubban kreatív délutánt, táncelőadást.
Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése a projekt során 30 alkalommal biztosít lehetőséget a helyi szervezetekkel együttműködve fiatalok, idős emberek, civil szervezetek számára a tanulásra, kulturális programon- és önkéntes munkában való részvételre. A projekt keretében tervezünk helyi hagyományok ápolását célzó rendezvényeket 3 alkalommal a Bácsbokodi Pünkösdi napok c. rendezvényhez kapcsolódóan, melyben egyesületünk vállalja a zenei kulturális hagyományok, szokások bemutatását, zenei szolgáltatást, gyermekprogramok szervezését, bonyolítását. 3 alkalommal szervezünk „Táncos Gálaestet” Bácsbokodon, melyre az egész település számára biztosított a részvétel. Az önkéntesség erősítésével, a közéleti szerepvállalás fenntartása érdekében a projekt fenntartási időszakában is vállaljuk a rendezvény megszervezését legalább 3 éven keresztül.
Közösségi aktivitás erősítését célzó eseményeket tervezünk 9 alkalommal, minimum 50 fő részvételével alkalmanként. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó események a helyi kulturális igények kielégítését és a közösség összetartozását erősítik, szolgálják.
A családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programokat tervezünk megvalósítani „Együtt egészségesen – Életmód tanácsadás” szervezésével, 30 alaklommal. A projekt keretében 3 alkalommal szervezünk Fiatalok számára nyári tánctábort” és 57 alkalommal Ifjúsági klubot.

Track

Dance