+36-30-285-1962 info@trackdance.hu

Egyesületünkről

Rólunk

…Tánc…

Közérdekű adatok

Track Dance Moderntánc Egyesület
6453 Bácsbokod, Honvéd utca 6.
Adószám:18204955-1-03

Bankszámlaszám: Bácska Takarékszövetkezet 51000022-10007819
Telefon: +36-30-285-1962
E-mail: info@trackdance.hu

Egyesületünk 2011 februárjában alakult. Ez időre növendékeink már több éves táncos múlttal rendelkeztek, több helyi, országos és nemzetközi versenyen szerepeltek már jelentős sikerekkel. Ezek után úgy döntöttünk, létrehozunk településünkön egy saját moderntánc egyesületet, amely a Track Dance Moderntánc Egyesület nevet kapta.

Egyesületünk célja elsősorban a gyermekek, fiatalok, felnőttek, testi és lelki egészségének – egyensúlyának a megteremtése, fenntartása a moderntánc, mint szabadidős tevékenység keretében. A táncelemek, koreográfiák megtanulása során a gyermekek, fiatalok, felnőttek egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésének elősegítése. Ez kapcsán a figyelemfejlesztés, képességfejlesztés, állóképesség növelése, egészségmegőrzés, egészséges önbizalom-fejlesztés, erőnlét fejlesztése. A csoportmunka és közösségi szellem kialakítása a tánctanuláson, bemutatókon való részvétellel.
Kulturális tevékenységet folytatunk, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörítünk, akik érdeklődnek a moderntánc iránt. Rendezvényeket szervezünk, amelyeken, az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vesznek. Táncelemeket, koreográfiákat tanítunk. A fiatalokat megismertetjük a tánc kultúrával, az egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésük elősegítése érdekében. A rendszeres sportolást, testedzést, felüdülést biztosítjuk. Tevékenységünkhöz tartozik még tagjaink nevelése, a közösségi élet kialakítása, tánctáborok szervezésével alternatív lehetőségek bemutatása a szabadidő helyes eltöltéséhez. Táncbemutatókkal, tánctanulással elősegítjük a csoportmunka és a közösségi szellem kialakítását. A fogyatékkal élő gyermekek mozgáskultúráját fejlesztjük, elősegítve ezzel a rehabilitációjukat, beilleszkedésüket a társadalomba.

Táncórák:
Több korosztályban tartunk táncórákat, heti 2 alkalommal. A „gyermek korosztály” a legkisebbek, akik még a ritmussal ismerkednek, játékos koreográfiákat tanulnak, míg a „fiatal – és felnőtt korosztály” már inkább a soron következő versenyekre készülnek a komoly koreográfiák betanulásával.
Rendszeresen részt veszünk, fellépünk a helyi illetve környező települések rendezvényein.
Táncóráinkra várunk mindenkit 3 éves kortól, aki szeretné kipróbálni ezt a stílust, vagy csupán csak szeretné jól érezni magát egy nagyszerű csoportban, ahol mindig jó a hangulat!

Keress minket

Táncóráinkra várunk mindenkit 3 éves kortól, aki szeretné kipróbálni ezt a stílust, vagy csupán csak szeretné jól érezni magát egy nagyszerű csoportban, ahol mindig jó a hangulat!